iMac-Challenge.png

THE BIG €100 TO

€100.000 CHALLENGE

MICROACCOUNT

TRADING
CHALLENGE

Type: Day trading
Time frame: M5, M15, M30, H1

Instrumenten: EURUSD, EURGBP, GBPUSD, USDCHF

Risk/Reward: tot 1:2
Strike rate: 72%
Risico: Tot 100%
Gemiddelde trade duratie: 14 uren

11 /   01   /   2021

Welkom bij de grootste trading challenge van 2021 waarbij we van 100 euro 100.000 euro proberen te maken binnen één jaar.

Naast ons robuust en laag-risico portfolio, hebben we ook een hele specifieke - daarvoor ontworpen - omgeving gebouwd, die in staat is een klein account zeer snel te groeien. Dit systeem is hoog in risico initieel, maar migreert naar een lager risico en conservatiever trading systeem namate het account groeit. Zodra het account een grootte van 1K (1.000 euro) heeft bereikt, worden additionele lagere risico-systemen aangeschakeld om een sterke maar iets veiligere groei te realiseren. 

Hoog rendement = hoog risico. Uit uitgebreide back- en forward testen blijkt, dat het tot vijf keer starten van en nieuwe challenge kan duren voordat een account groeit van 100 naar 1.000 euro. Dit houdt in dat eerdere pogingen resulteren in een 'opgeblazen' account, waarbij de verliesgevende openstaande posities niet kunnen worden gehandhaafd in relatie tot de marge op het account. Echter, eens in de zoveel tijd weet het systeem een account succesvol te groeien van 100 naar 100.000 euro. Hierbij wachten we niet met winst nemen totdat ons account deze grootte heeft bereikt, maar nemen we op vaste - van tevoren berekende - intervallen winsten op uit ons account.

"Terwijl het account groeit, transitioneren we van hogere risico-systemen naar een lager risico portfolio, waarbij we gestructureerd winsten veiligstellen".

Om in staat te zijn een account zo snel te groeien, waarbij we elke 2-4 weken het account in grootte verdubbelen, gebruiken we een slimme combinatie tussen pure price-action strategieën, als zowel een soft martingale trademanagement methodiek. Initieel is het risico hoog in vergelijk met de beschikbare marge op het account, maar namate het systeem winstgevende cycles doorloopt en het account groeit, wordt het risico verlaagd door de positiegroottes te verkleinen en lagere risico systemen aan te schakelen.

Microchallange Opnametabel.png

Omdat het systeem zeer risicovol is van nature, nemen we gestructureerd winsten zodra deze beschikbaar zijn.

Na langdurig testen en optimaliseren is gebleken, dat een opnamepercentage van 25% optimaal is om zo snel mogelijk een deel van de winst veilig te stellen en tegelijkertijd het account snel te kunnen laten groeien. Wat dit inhoudt ziet u in de tabel hiernaast / hier onder.

Zodra het account een grootte van €200 bereikt, romen we €50 winst af. Hierdoor daalt onze account saldo naar €150. Zodra het account vervolgens een hoogte van €300 behaalt, romen we €75 euro af. Hierna is de rest van ons tradingavontuur risicovrij, daar we al meer hebben afgeroomd dan we hebben ingelegd.

Door frequent winsten te onttrekken aan ons account, weten we bijna €15.000 euro te incasseren tegen de tijd dat het account een grootte bereikt van €10.000. Iets wat normaliter ongeveer 6 maanden duurt om te bereiken - mits het account niet wordt opgeblazen voor die tijd.

 

Mocht dat wel gebeuren, geen man overboord. We wachten 1-2 weken en proberen het opnieuw!

OPNEMEN EN INVESTEREN

Zodra het account een grootte van 10K heeft bereikt, start een nieuwe fase waarbij het risico verder wordt verlaagd maar waarbij het account nog steeds elke 4-5 weken in grootte verdubbeld. Zodra het account een grootte van 20K bereikt, raden wij sterk aan om (nog steeds) 25% van het account af te romen bij elke 10K aan vermeerdering en tenminste de helft van deze winst te gebruiken om te investeren in het laag risico portfolio. Hierbij zijn de winsten niet langer blootgesteld aan hoog risico en laat u uw geld voor uw werken. Op deze manier kunt u zowel genieten van de winsten die gerealiseerd zijn én tegelijkertijd op een veilige manier investeren in een gebalanceerd en winstgevend portfolio. 

GEDETAILLEERDE UITLEG STRATEGIEEN EN SYSTEMEN

Ons eerste systeem zoekt naar hoge volume break-outs vanuit consolidatie op de 5 minuten kaart en gebruikt daarbij belangrijke steun- en weerstandszones. Trade-duratie kan variëren van enkele seconden tot enkele minuten. Dit systeem is puur price-action gebaseerd en gebruikt geen riskante management methodes.

Het tweede systeem trade op de 15 minuten kaart en combineert een hoge strike-rate price action strategie, met een soft-martingale management systeem, welke wordt geactiveerd als de trade zich niet in de geanticipeerde (winstgevende) richting beweegt. Dit martingale management system is redelijk veilig te noemen vergeleken met andere, veel agressievere systemen, waarbij ons systeem niet steeds de positiegroottes verdubbeld ten opzichte van de voorgaande trade, maar incrementeel het risico vergroot.

Ons derde systeem gebruikt een gigantische database aan historische prijs-data om de huidige prijsbewegingen te correleren met vroegere prijsbewegingen. Een complex mapping systeem weet hierdoor toekomstige prijsbewegingen met verbazingwekkende betrouwbaarheid te voorspellen. Dit systeem kan meerdere trades tegelijkertijd openen in dezelfde richting afhankelijk van de bewegelijkheid van de markt. Het is een strategie gebaseerd op pure price-action, geen martingale- of andere risicovolle systemen worden gebruikt.

Wegens de hoge strike-rate van deze drie algoritmes gezamenlijk, is het systeem in staat om een klein account snel te groeien voordat het martingale management systeem een te groot risico vormt om het verlies te beschermen. Intensief en langdurig testen heeft uitgewezen dat het gemiddeld eens in elke drie pogingen in staat is een account van 100 euro naar 10K euro te groeien voordat het account "opblaast". Het laat ook zien dat het zo nu en dan in staat is om het account nog veel groter te laten groeien. Als voorbeeld; als we deze challenge waren gestart op 1 januari 2020 met 100 euro, dan had ons account een grootte van meer dan 500K gehad op 31 december 2020. Echter, met hoog rendement komt ook hoog risico, en waren we deze challenge gestart op 1 december 2020, dan was ons account drie keer achter elkaar opgeblazen voordat we er geld uit hadden kunnen onttrekken. Daarom is het belangrijk om systematisch winsten te onttrekken zolang deze er zijn. Hierdoor zijn we in staat z.s.m. risicovrij te traden.

In deze challenge starten we met slechts 100 euro, aangezien dit een bedrag is waarbij de meeste mensen niet bijzonder onrustig worden mocht een eerste of tweede poging het account opblazen en alle inleg verloren is. Echter, als u hetzelfde comfort ervaart bij 1.000 of 10.000 euro, kan deze challenge ook worden gestart met elke andere inleg, tenzij het maar minimaal 100  euro is. Uiteraard zijn in het geval deze challenge wordt aangegaan met 1.000 euro in plaats van 100 euro, zowel de winsten als verliezen met een factor 10 vergroot. Onze systemen zijn in staat de balans van uw account automatisch te detecteren en passen automatisch de positiegroottes (en risico naar rato) aan.

Wij zijn deze eerste challenge gestart op 11 januari 2021. De performance kan via het dashboard hieronder live worden gevolgd. Klik wel even op "Refresh" linksboven in het dashboard om de laatste status op te halen elke keer als u kijkt.

Op dit account zullen we geen winsten afromen, puur om te demonstreren hoe snel we een klein account kunnen groeien. Kijkt u op uw mobiel, gebruik dan uw vinger om het FXBLUE dashboard in zijn geheel te kunnen bekijken of klik HIER.

UPDATES

** update 1: 26-01-2021: het account is 100%  gegroeid in 17 dagen **

** update 2: 18-02-2021: het account is 200%  gegroeid in 40 dagen **

** update 3: 24-02-2021: het account is 300%  gegroeid in 46 dagen **